Povinné zobrazovanie zmlúv klubu
ZMLUVA č. 2/2019
o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie
na verejnoprospešné činnosti
Zmluva č.2-ISKRA 2019
ZMLUVA č. 20/2019
o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie
na verejnoprospešné činnosti

Zmluva č.20-ISKRA 2019

Zmluva o dielo č. 10/2018

zmluva o dielo c_10_2018

Darovacia zmluva – Nadácia Bane pre zdravie

Darovacia zmluva _Nadacia Bane pre zdravie

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A FINANCOVANÍ REALIZÁCIE NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO PROJEKTU VÝSTAVBY, REKONŠTRUKCIE A DOBUDOVANIA FUTBALOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY V MESTE NOVÁKY
ZMLUVA SFZ rekonstrukcia schodiska_2